Jannete Hentati: Älv

En bok ur serien European Essays on Landscape and Nature

[UTGIVNING HÖSTEN/VINTER 2024]

 

Älven består av vatten. Det gör också människan – i upp till sextio procent, och nyfödda barn upp till åttio procent. Ändå är det sällan det uppmärksammas hur älv och människa hör ihop. Regn och snö som rinner ned från fjället flödar ut i älven och blir så småningom också del av människan. För att hon dricker av dess vatten, använder det vid matlagning, tvagar sig i det och dessutom andas in det efter att det har förångats. Samma vatten lämnar sedan människan när hon kissar, svettas, kräks. Vatten förflyttar sig, cirkulerar, ändrar form i ett oupphörligt flöde.

I Älv utforskar Jannete Hentati älvens vatten som ett såväl yttre som inre landskap. I fokus står människans sätt att förhålla sig till älven som natur samtidigt som hon själv är del av denna natur. Genom att belysa förhållandet mellan älv och människa i termer av relation snarare än separation öppnas blicken för hur det vatten som rör sig genom älven också är något som rör sig i och mellan människor.

Ett sådant perspektiv utmanar gängse uppfattning och fördjupar förståelsen för älven som något som står i ständigt utbyte med det som gör människan till den hon är.

”Att förstå världen bättre, utgående från ett landskapsperspektiv.”
Om serien European Essays on Landscape and Nature.

De stora älvarna i norra Sverige och därmed den svenska delen av Sapmí star i fokus, Luleälven inte minst. Paralleller även till större vattendrag i andra delar av Sverige liksom i världen generellt blir synliga.

Jannete Hentati, född 1982, är uppvuxen invid Luleälven i norra Sverige och har en doktorsexamen i socialantropologi. Hon har tidigare givit ut Älven i mig (Albert Bonniers Förlag, 2023) om modernitetens pris och sökandet efter rötter i vattenkraftens spår.

Boken är rikt illustrerad av fantastiska tecknaren Rüdiger Tillmann. Författaren Jannete Hentati har tagit många foto på sin resa som finns i boken och gör den även till ett optiskt nöje.

Följ med på en poetisk, tänkvärd och lärorik resa längs älven – vattnet där vi kommer ifrån och som är vår slutstation.

Böckerna Myr, Skärgård och Älv i EENL-Serien fick stöd från Statens Kulturråd (§3: Ändamålet med statsbidraget är att främja mångfald, kvalitet och fördjupning i utgivningen av litteratur och att främja spridning och läsning av litteratur; #garanteratbraböcker).

Jannete Hentati fick Konsthall Tornedal vistelstipendium 27 maj – 6 juni 2023 i Vitsaniemi Väderstation för att jobba med boken. 

Fakta:
Text och foto: Jannete Hentati
Illustration: Rüdiger Tillmann
Tryck: Gugler, Österrike
ISBN 978-91-9819131-8
ca 144 sidor, ca 40 foto och 15 illustrationer
Format 145 x 210 mm, ryggbredd 15 mm, vikt ca 350 g
Hardcover, trådbunden, märkband, FSC-papper, cradle-to-cradle och klimatpositiv produktion
Utgivning: höst/vinter 2024

 

 

____________________________________________________________________________________________

 

Om serien European Essays on Nature and Landscape:

En rad böcker utforskar olika landskap över hela Europa. Varje bok tar på sitt personligt sätt upp allmänna frågor om förhållandet människan – natur. Serien påbörjades 2022 under ledningen av välkända Klaas Jarchow Verlag i Hamburg, Tyskland. Några exempel:

               

Landskap överskrider gränser; att se på och veta om landskap skapar gemensamma nämnare. Historia, politik, geologi, ekonomi, biologi, konst och litteratur och många andra kunskapsområden blir föremål för EUROPEAN ESSAYS ON NATURE AND LANDSCAPE. Studier av landskap skärper vår syn på den natur som omger oss och stimulerar vår egen upplevelse av naturen. Helt enkelt alltså att förstå världen bättre utifrån ett landskap. Vi är beroende av våra landskap i många avseenden; de är grunden för våra liv – särskilt för kommande generationer. Läs gärna mer på seriens egen hemsida https://europeanessays.eu.

Böckerna är mycket personliga och varje författare sätter sin egen prägel på respektive bok. Fokus ligger ofta på författarens personliga engagemang i ämnet. Böckerna är skrivna i essä-formen, där allt är tillåtet om det för läsaren närmare ämnet, öppnar upp det för dem. På det viset kommunicerar böckerna i serien olika budskap och tar upp viktiga frågor, långt utöver det fysiska landskapet som boken handlar om.

Böckerna ges ut i respektive land i dess språk och dessutom ges alla böcker ut på tyska.

Böckerna trycks hos Gugler i Österrike. Redan 2011 blev Gugler världens första cradle-to-cradle certifierat tryckeri och företaget levererar utmärkta produkter i hållbar kvalité, giftfri och med positiv klimatbalans.

En översikt över aktuella titlar finns på 12 sidor på tyska.
Titta gärna hur boken ser ut på youtube.
Du kan bläddra i några titlar som flipbook:
Heide: https://www.kjm-buchverlag.de/flipbook-heide/
Strand: https://www.kjm-buchverlag.de/flipbook-strand/
Unter Bäumen: https://www.kjm-buchverlag.de/flipbook-unter-baeumen/

Den första svenska boken i serien, Myr av Mattias Eliasson, kom ut april 2024. Ytterligare två titlar med utgivningsdatum hösten 2024 är under förberedning.