EUROPEAN ESSAYS ON NATURE AND LANDSCAPE
Röster från ett landskap – en europeisk essäserie

Basebo förlag ingår i kooperationen EUROPEAN ESSAYS ON NATURE AND LANDSCAPE. En rad vackra böcker utforskar olika landskap och tar upp förhållandet människan – natur.

Hittills har ett dussintal titlar kommit ut och fler är på gång. Som första svenska titel kom Myr (Mattias Eliasson) ut på våren 2024. På hösten 2024 följer Älv (Jannete Hentati) och Skärgård (Christian Pleijel). De svenska titlar ges ut parallellt på tyska.

Författarna i serien har fria händer. Deras fokus kan vara poesi eller biologi, jordens historia eller politik. Landskap ska beskrivas i sin särart. Författarna rapporterar om vad som utgör respektive landskap, vad det var, vad det är, vad det kommer att bli. Böckerna kombinerar författarens research med personlig upplevelse: det går inte att vara objektiv när man skriver om omvärlden.

Landskap överskrider gränser; att se på och veta om landskap skapar gemensamma nämnare. Historia, politik, geologi, ekonomi, biologi, konst och litteratur och många andra kunskapsområden blir föremål för EUROPEAN ESSAYS ON NATURE AND LANDSCAPE. Studier av landskap skärper vår syn på den natur som omger oss och stimulerar vår egen upplevelse av naturen. Helt enkelt alltså att förstå världen bättre utifrån ett landskap.

Vi är beroende av våra landskap i många avseenden; de är grunden för våra liv – särskilt för kommande generationer.

Varför essäer? Essän är strikt i sitt fokus på resultatet, men inte i sin systematik. Fokus ligger ofta på författarens personliga engagemang i ämnet. Allt är tillåtet om det för läsaren närmare ämnet, öppnar upp det för dem. Essän möjliggör ett rikt perspektiv. På det viset kan essän bli ett verktyg att kommunicera olika budskap och ta upp viktiga frågor, långt utöver det fysiska landskapet som boken handlar om. 

Böckerna är rikt utrustad med kärleksfulla Illustrationer av Rüdiger Tillman och (oftast författarens egna) fotografier. De är mycket vackra, fint formgivna och produceras med kärlek in i minsta detalj.

Seriens ledord:
– lätt att läsa, men inte glättigt. Konflikter lyfts fram.
– fokus på mötet mellan natur och civilisation.
– ger oss kunskap och öppnar våra sinnen.
– skriven med hängivenhet, kunskap och passion; och utifrån personlig erfarenhet och oro.
– naturen som en värdefull resurs, som befinner sig i överlevnadskampen mot civilisationens angrepp.
– inbjudan till läsaren att gå ut och uppleva naturen själv; med restips och kartor.
– vacker gestaltning in i minsta detalj

Seriens mål:
– ett europeiskt landskapsatlas, både i tryck och digitalt
– en berättarfestival juli 2025 i Hamburg, där författarna möter forskare, politiken och allmänheten
– att bevara, använda och utveckla landskap genom att förstå bättre landskapet och oss själva.

 

Fakta:
Böckernas format är 145 x 210 mm och sidantalet ligger i regel på 144 sidor. Böckerna trycks hos Gugler i Österrike. Redan 2011 blev Gugler världens första cradle-to-cradle certifierat tryckeri och företaget levererar utmärkta produkter i hållbar kvalité, giftfri och med positiv klimatbalans.

Böckerna ges ut i landets egna språk och dessutom ges alla böcker ut på tyska, av KJM-förlag i Hamburg som leder kooperationen.

 

Mer information:
Hemsida: https://europeanessays.eu.
En kort presentation på tyska och engelska finns här.
En översikt med några titlar finns på 12 sidor på tyska.
Titta gärna hur boken ser ut på youtube.
Bläddra i några titlar som flipbook:
Heide: https://www.kjm-buchverlag.de/flipbook-heide/
Strand: https://www.kjm-buchverlag.de/flipbook-strand/
Unter Bäumen: https://www.kjm-buchverlag.de/flipbook-unter-baeumen/

Vi söker fler författare för serien. Du är välkommen att ta kontakt med info@baseboforlag.se!