European Essays on Nature and Landscape

Basebo förlag ingår i kooperationen European Essays on Nature and Landscape. En rad böcker utforskar olika landskap och tar upp allmänna frågor om förhållandet människan – natur. Hittills har titlarna Unter Bäumen; Strand; Heide kommit ut och titlarna Tal Mäander: Hügelland; Unterm Himmel; Rand Meer kommer senare i år. Som första svenska titel ges Myrlandskap ut på våren 2024.

Landskap överskrider gränser; att se på och veta om landskap skapar gemensamma nämnare. Historia, politik, geologi, ekonomi, biologi, konst och litteratur och många andra kunskapsområden blir föremål för EUROPEAN ESSAYS ON NATURE AND LANDSCAPE. Studier av landskap skärper vår syn på den natur som omger oss och stimulerar vår egen upplevelse av naturen. Helt enkelt alltså att förstå världen bättre utifrån ett landskap. Vi är beroende av våra landskap i många avseenden; de är grunden för våra liv – särskilt för kommande generationer.

Varför essäer? Essän är strikt i sitt fokus på resultatet, men inte i sin systematik. Fokus ligger ofta på författarens personliga engagemang i ämnet. Allt är tillåtet om det för läsaren närmare ämnet, öppnar upp det för dem. Essän möjliggör ett rikt perspektiv. På det viset kan essän bli ett verktyg att kommunicera olika budskap och ta upp viktiga frågor, långt utöver det fysiska landskapet som boken handlar om. 

Böckerna ges ut i respektive land i dess språk och dessutom ges alla böcker ut på tyska, av KJM-förlag i Hamburg som leder kooperationen. Alla böcker följer samma struktur i form och layout, men är mycket personliga i sitt sätt att utforska ett landskap eller naturfenomen. Illustrationer av Rüdiger Tillman och (oftast författarens) fotografier är del av böckerna. Bokens format är 145 x 210 mm och sidantalet ungefär 120–140 sidor (max 144 sidor). Själva berättelsen om landskapet brukar ligga runt 130 000 tecken, på ytterligare runt 10 000 tecken ges tips om besöksmål i sammanhanget och några tusen övriga tecken tillkommer för författarportrait, övrig information och annat. Den svenska versionen har ca 7% färre tecken då svenska språket är ”kortare”. 

Böckerna trycks hos Gugler i Österrike. Redan 2011 blev Gugler världens första cradle-to-cradle certifierat tryckeri och företaget levererar utmärkta produkter i hållbar kvalité, giftfri och med positiv klimatbalans.

Seriens egen hemsida är https://europeanessays.eu.
En kort presentation på tyska och engelska finns här.
En översikt över just nu aktuella titlar finns på 12 sidor på tyska.
Titta gärna hur boken ser ut på youtube.
Bläddra i några titlar som flipbook:
Heide: https://www.kjm-buchverlag.de/flipbook-heide/
Strand: https://www.kjm-buchverlag.de/flipbook-strand/
Unter Bäumen: https://www.kjm-buchverlag.de/flipbook-unter-baeumen/

Den första svenska boken i serien handlar om myrlandskapet och kommer ut våren 2024. Ytterligare två titlar är planerad med utgivningsdatum hösten 2024.

Jag söker författare för en eller flera böcker i den serien. Du är välkommen att ta kontakt med info@baseboforlag.se!

© 2023 Basebo Förlag
Basebo 3
577 93 Vena
Sweden

+46-73-039 58 13
info@baseboforlag.se
www.baseboforlag.se
www.instagram.com/baseboforlag