Handen • trädet • tanken:

från de förbisedda skogarnas gläntor

 

En bok om skogen som resurs och trä-hantverket som yrke. Det unika samspelet som uppstår mellan handen, trädet och tanken. Våra händer har begåvats med förmågan att kunna skapa. Skogens träd har sina egna unika former och egenskaper. Nya tankar om skogens hantverk kan få liv.
Följ med in till de förbisedda skogarnas gläntor.

 

”Mina ögon fastnar på träd. För några av oss är det antagligen ett nedärvt beteende. Jag gör det för att jag tycker att det är vackert. Det har också blivit en del av min försörjning. Att förädla både levande och väderbitet virke till någonting nytt och användbart.” Det är trä-hantverkarens upptränade blick, att kunna se ett färdigt objekt ur en bit oarbetat råämne. Våra händer har ju begåvats med förmågan för att kunna skapa.

Här på smakprov.se kan du provläsa några sidor av boken.

Texterna är byggda på erfarenheter och traditioner. De sätter fokus på hur vi förhåller oss till våra omgivande marker. Naturpoetiska fotografier blandas med dikter och fakta. En vacker och ömsint skriven bok, där nya tankar kring skog och praktiskt skapande kan få liv. Följ hantverkarens gång på otrampade stigar och i förbisedda marker. Här visar sig skogen, som vi önskar att den var.

ISBN 978-91-5194710-5
142 sidor
Format 205 x 235 mm, rygg 20 mm, 686 g.
Trådbunden hardcover.

© Obygden förlag 2020.