Mattias Eliasson: Myr

En bok ur serien European Essays on Landscape and Nature

[UTGIVNING VÅR 2024]

 

Välkommen in i myrens fascinerande värld! Myrar är mycket mer än bara våtmarker. Myren utforskar detta säregna landskapets roll i Norrlands historia, kultur och samhälle och ger läsaren en förståelse för deras betydelse speglad mot dagens omvärld.

Myren är ett land bortom världen, är det stilla landet där ingenting händer, ett dolt landskap utanför världen och bortom tiden. Mattias Eliassons närmar sig myren från olika infallsvinklar och med ord som målade penseldrag i landskapet, han har en oerhörd förmåga att beskriva myrarnas skönhet och mysterier med poetiska ordval.

”Att förstå världen bättre, utgående från ett landskapsperspektiv.”
Om serien European Essays on Landscape and Nature.

Författaren Mattias Eliasson som bokens resenär, väver en röd tråd genom detta underbara landskap, tillsammans med den unge Carl von Linné och ett evighetsträd, i vilket spillkråkan valt att tälja sig sitt årliga bo.

Boken är rikt illustrerad av fantastiska tecknaren Rüdiger Tillmann. Författaren Mattias Eliasson är till vardags naturfilmare och har tagit många foto på sin resa som finns i boken och gör den även till ett optiskt nöje.

Ur boken:
Landskapet och jag har nyligen och långsamt närmat oss varandra. Något försynta som främlingar med sina flackande blickar har vi först avvaktande stått, likt vid en allra första dejt. För några år sedan skaffade vi oss en ny liten stuga i de sydligaste delarna av Jämtland, mitt i Sverige. Mot väster var bergen höga och onåbara. Hitom dem låg trädens mark likt en väldig, utlagd matsalsmatta. Hemlighetsfull, spretig och mörk. Spillkråkan skrek ut från mörkret med sitt säregna ljud, som alltid lät avlägset. Älgarna följde våra rörelser på håll, vinklade på sina öron och sniffade oroligt ut mot dimman, som långsamt kröp längs marken. Sorkarna var mer nyfiket, omisstänksamma och kontaktsökande runt stugknutarna. Likt en vetenskapsman noterade jag deras närvaro och mönster i det nya landet. Med tiden hittade jag nya ljusare partier i mörkret. Inte likt de upplysta smågläntorna jag var van vid, utan mer som stora vidsträckta, glest trädbevuxna savannliknande blötängar. En oljetavla stod, som i varje riktat blickfång. Hundarna var lika yrvaket nyfrälsta som jag. Kunde, efter den långa resan mot norr, ta ut sin uppdämda energi i obegränsat, fulla antal galoppsprång. Däremellan rullande, dykande och svalkande lägga sig i bäckar, källor och myrmarkers djuphålor. Rundorna blev allt vidare i sin utsträckning. Ibland tog jag bussen, när den ändå gick förbi.

(…)

Det nyligen funna landet visade mig sin klädsel i skiftande färger. Jag fick stå invid skogskantens skyddande bakgrund och förbluffad se på hur hon långsamt klädde av sig, och bytte om. Från ren, klar, färglös och vit, till gul, grön, röd, brun och gråaste grå.

Följ med på en poetisk, underhållande och lärorik resa in genom myrarnas landskap!

Böckerna Myr, Skärgård och Älv i EENL-Serien fick stöd från Statens Kulturråd (§3: Ändamålet med statsbidraget är att främja mångfald, kvalitet och fördjupning i utgivningen av litteratur och att främja spridning och läsning av litteratur; #garanteratbraböcker).

Fakta:
Text och foto: Mattias Eliasson
Illustration: Rüdiger Tillmann
Tryck: Gugler, Österrike
ISBN 978-91-9852794-0
ca 130 sidor, ca 40 foto och 15 illustrationer
Format 145 x 210 mm, ryggbredd ca 15 mm, vikt ca 370 g
Hardcover, trådbunden, märkband, FSC-papper, cradle-to-cradle och klimatpositiv produktion
Utgivning: vår 2024

 

_____________________________________________________________________________________________

 

Om serien European Essays on Nature and Landscape:

En rad böcker utforskar olika landskap över hela Europa. Varje bok tar på sitt personligt sätt upp allmänna frågor om förhållandet människan – natur. Serien påbörjades 2022 under ledningen av välkända Klaas Jarchow Verlag i Hamburg, Tyskland. Några exempel:

               

Landskap överskrider gränser; att se på och veta om landskap skapar gemensamma nämnare. Historia, politik, geologi, ekonomi, biologi, konst och litteratur och många andra kunskapsområden blir föremål för EUROPEAN ESSAYS ON NATURE AND LANDSCAPE. Studier av landskap skärper vår syn på den natur som omger oss och stimulerar vår egen upplevelse av naturen. Helt enkelt alltså att förstå världen bättre utifrån ett landskap. Vi är beroende av våra landskap i många avseenden; de är grunden för våra liv – särskilt för kommande generationer. Läs gärna mer på seriens egen hemsida https://europeanessays.eu.

Böckerna är mycket personliga och varje författare sätter sin egen prägel på respektive bok. Fokus ligger ofta på författarens personliga engagemang i ämnet. Böckerna är skrivna i essä-formen, där allt är tillåtet om det för läsaren närmare ämnet, öppnar upp det för dem. På det viset kommunicerar böckerna i serien olika budskap och tar upp viktiga frågor, långt utöver det fysiska landskapet som boken handlar om. 

Böckerna ges ut i respektive land i dess språk och dessutom ges alla böcker ut på tyska.

Böckerna trycks hos Gugler i Österrike. Redan 2011 blev Gugler världens första cradle-to-cradle certifierat tryckeri och företaget levererar utmärkta produkter i hållbar kvalité, giftfri och med positiv klimatbalans.

En översikt över aktuella titlar finns på 12 sidor på tyska.
Titta gärna hur boken ser ut på youtube.
Du kan bläddra i några titlar som flipbook:
Heide: https://www.kjm-buchverlag.de/flipbook-heide/
Strand: https://www.kjm-buchverlag.de/flipbook-strand/
Unter Bäumen: https://www.kjm-buchverlag.de/flipbook-unter-baeumen/

Den första svenska boken i serien myren kommer ut våren 2024. Ytterligare två titlar med utgivningsdatum hösten 2024 är under förberedning.