KÖRVERK för 136 röster: texter från Kalmar län.

 

In­nehålls­för­teck­ning:

RÖ­REL­SE

FRÅN SKO­GAR

VID VAT­TEN

FRÅN GÅR­DAR

UR MAR­KER

UR TID

AV MOD

I STORM

UT­MED GRÄN­SER

UTAN FI­BER

FRÅN LEN­NART

TILL MÖDRAR

PÅ GA­TOR

MED REST­RIK­TI­O­NER

I LJU­SET

BOR­TOM BRINN­AN­DE FÄLT

MOT SLU­TET

CODA

RE­GI­ON­FÖR­FAT­TAR­NA

FÖR­FAT­TAR­RE­GIS­TER

Num­re­ring ljud­boks­fi­ler:

1 INTRO

2 LIT­TE­RA­TUR­NOD VIM­MERBY & RÖ­REL­SE

3 FRÅN SKO­GAR

4 VID VAT­TEN

5 FRÅN GÅR­DAR

6 UR MAR­KER

7 UR TID

8 AV MOD

9 I STORM

10 UT­MED GRÄN­SER

11 UTAN FI­BER

12 FRÅN LEN­NART

13 TILL MÖDRAR

14 PÅ GA­TOR

15 MED REST­RIK­TI­O­NER

16 I LJU­SET

17 BOR­TOM BRINN­AN­DE FÄLT

18 MOT SLU­TET

19 CODA

20 RE­GI­ON­FÖR­FAT­TAR­NA

21 OUT­RO