Jannete Hentati

Jannete Hentati är född och uppvuxen invid Luleälven. Hon har på senare år varit bosatt bland annat på Gotland, i Malmö, i Marseille och i Lysekil. För närvarande bor hon i Stockholm.

Hon har en doktorsexamen i socialantropologi, en samhällsvetenskap som bygger på att man försöker förstå människor och deras sociala sammanhang genom att sätta sig i deras värld och perspektiv. Hennes avhandling, En lektion i gemenskap (Stockholms universitet, 2017), utforskar svenska respektive franska visioner om nationell gemenskap och sammanhållning i skolans värld.

Hennes debutbok Älven i mig (Albert Bonniers förlag, 2023) är en personlig berättelse om den svenska statens utbyggnad av vattenkraft i Luleälven och om den spänning som råder mellan det samtidigt goda och onda som produktionen av el kommer med.

Hennes känsla för vatten går igen både i hennes liv och skrivande – det är i rörelsen hon känner sig som mest hemma.

Utmärkelser:
Norrländska kulturpris (Rosenströms stiftelse) 2023
Gerard Bonniers essäpris 2024

Om Älven i mig: SVT Babel
Instagram: Alltflyter

Hos Basebo förlag: Älven (2024)

Jannete Hentati