Christian Pleijel: Skärgård

En bok ur serien European Essays on Landscape and Nature

[UTGIVNING SOMMAR 2024]

 

Sedan istiden släppte upp öarna ur havet har människan satt dem under hård press – ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Skärgården är övergödd, överbefolkad under sommaren och underbefolkad om vintern, underfinansierad, ålderstigen, underrepresenterad och idealiserad. Den saknar jobb, landskapsvård, investeringar, social service, skolor, kunskap, förståelse, omsorg och insiktsfull förvaltning. Kanske är den utrotningshotad. Kanske älskar vi ihjäl den för dess skönhets skull. Kanske glömmer vi att den också är ett landskap där människor ska kunna bo.

Christian Pleijel, öbo, utredare, konsult, företagare, författare och politiker, skriver i Skärgården om detta fantastiskt vackra ö-landskap ur varierande och helt nya perspektiv. Han bor på en liten ö i Ålands skärgård, stor som Manhattan men med endast 250 invånare. Han tycker att det är väsentligare att tala om bobarhet än att tala om hållbarhet. För att man ska kunna bo på en liten ö behövs jobb, bostäder, barn, butik, skola, hälsovård och färjor. Om den inte är bobar är den heller inte hållbar, som samhälle.

 

Pleijel ser sig själv som en blygsam kubist och konstnär som betraktar skärgården ur olika aspekter, med olika djup och vyer. Han vrider och vänder på öarnas kuber. Han målar en vacker, rolig, otäck, och nydanande skärgårds-Guernica. Han går runt i väderstrecken och gör sina iakttagelser.

Stående på öns högsta punkt hjälper han oss att överblicka skärgårdslandskapet, från fyr till fyr. Och att förstå vad som är och vad som kan komma att bli.

”Att förstå världen bättre, utgående från ett landskapsperspektiv.”
Om serien European Essays on Landscape and Nature.

Christian Pleijel har tidigare utkommit med boken ”How to Read an Island” (2015) som året efter följdes av den svenska upplagan ”Hur man läser av en ö”. Den handlar om Europas 2.400 små öar. Han skriver med ett personligt, påhittigt och kärleksfullt språk.

Pleijel har även skapad metoden ”bobarhet” (habitability) för att öbor själva ska kunna beskriva hur det står till på deras ö. Metoden har vidareutvecklats vid Åbo Akademi och med stöd av Europaparlamentet.

Ur bokens förord:
Jag skriver till dig om skärgården, min hembygd, ett vidsträckt landskap av bebodda och obebodda öar som hänger ihop från Kotka längst österut i Finska viken över Åland till Västervik i Östergötland i sydväst. Den är 80 mil från ände till ände med tiotusentals holmar och skär, hav och land. De bebodda öarna är samhällen med några eller några hundra bofasta invånare. Dessa små samhällen intresserar mig eftersom jag bor i ett av dem, långt ut i Ålands yttre skärgård, så mitt i som man kan komma.

Jag älskar detta landskap och människorna som växer där, men är oroad.

(…)

Öar går (nästan) att begripa genom att de är väl avgränsade, småskaliga samhällen med ett fattbart antal människor, åsikter, behov och problem. Stående på öns högsta punkt kan jag överblicka den, från fyr till fyr. Jag ser hur skärgården löper från fjärd till fjärd under himmelens kupa.

Jag är skärgårdsbo. Jag försöker förstå den världen jag lever i. Fast jag mest rör mig i kända trakter tycker jag mig se nya vyer, hitta nya samband, se landskapet på nytt.

Därför skriver jag till dig.

Följ med på en informativ, underhållande och lärorik resa genom ett unikt landskap!

Christian Pleijels Skärgård fick stöd av Svenska kulturfonden.
Böckerna Myr, Skärgård och Älv i EENL-Serien fick stöd från Statens Kulturråd (§3: Ändamålet med statsbidraget är att främja mångfald, kvalitet och fördjupning i utgivningen av litteratur och att främja spridning och läsning av litteratur; #garanteratbraböcker).

Fakta:
Text och foto: Christian Pleijel
Illustration: Rüdiger Tillmann
Tryck: Gugler, Österrike
ISBN 978-91-989019-0-0
ca 144 sidor, ca 40 foto och 15 illustrationer
Format 145 x 210 mm, ryggbredd ca 15 mm, vikt ca 370 g
Hardcover, trådbunden, märkband, FSC-papper, cradle-to-cradle och klimatpositiv produktion
Utgivning: vår 2024

 

_____________________________________________________________________________________________

 

Om serien European Essays on Nature and Landscape:

En rad böcker utforskar olika landskap över hela Europa. Varje bok tar på sitt personligt sätt upp allmänna frågor om förhållandet människan – natur. Serien påbörjades 2022 under ledningen av välkända Klaas Jarchow Verlag i Hamburg, Tyskland. Några exempel:

               

Landskap överskrider gränser; att se på och veta om landskap skapar gemensamma nämnare. Historia, politik, geologi, ekonomi, biologi, konst och litteratur och många andra kunskapsområden blir föremål för EUROPEAN ESSAYS ON NATURE AND LANDSCAPE. Studier av landskap skärper vår syn på den natur som omger oss och stimulerar vår egen upplevelse av naturen. Helt enkelt alltså att förstå världen bättre utifrån ett landskap. Vi är beroende av våra landskap i många avseenden; de är grunden för våra liv – särskilt för kommande generationer. Läs gärna mer på seriens egen hemsida https://europeanessays.eu.

Böckerna är mycket personliga och varje författare sätter sin egen prägel på respektive bok. Fokus ligger ofta på författarens personliga engagemang i ämnet. Böckerna är skrivna i essä-formen, där allt är tillåtet om det för läsaren närmare ämnet, öppnar upp det för dem. På det viset kommunicerar böckerna i serien olika budskap och tar upp viktiga frågor, långt utöver det fysiska landskapet som boken handlar om. 

Böckerna ges ut i respektive land i dess språk och dessutom ges alla böcker ut på tyska.

Böckerna trycks hos Gugler i Österrike. Redan 2011 blev Gugler världens första cradle-to-cradle certifierat tryckeri och företaget levererar utmärkta produkter i hållbar kvalité, giftfri och med positiv klimatbalans.

En översikt över aktuella titlar finns på 12 sidor på tyska.
Titta gärna hur boken ser ut på youtube.
Du kan bläddra i några titlar som flipbook:
Heide: https://www.kjm-buchverlag.de/flipbook-heide/
Strand: https://www.kjm-buchverlag.de/flipbook-strand/
Unter Bäumen: https://www.kjm-buchverlag.de/flipbook-unter-baeumen/

Den första svenska boken i serien myren kommer ut våren 2024. Ytterligare två titlar med utgivningsdatum hösten 2024 är under förberedning.