Älv

229 kr

Kategori:

Beskrivning

I Älv utforskar Jannete Hentati älvens vatten som ett såväl yttre som inre landskap. Regn och snö som rinner ned från fjället, flödar ut i älven och blir så småningom också del av människan. För att hon dricker av dess vatten, använder det vid matlagning, tvagar sig i det och dessutom andas in det efter att det har förångats. Samma vatten lämnar sedan människan när hon kissar, svettas, kräks. Vatten förflyttar sig, cirkulerar, ändrar form i ett oupphörligt flöde.

Älv utmanar gängse uppfattning och fördjupar förståelsen för älven som något som står i ständigt utbyte med det som gör människan till den hon är.

De stora älvarna i norra Sverige och därmed den svenska delen av Sapmí står i fokus, Luleälven inte minst. Paralleller även till större vattendrag i andra delar av Sverige liksom i världen generellt blir synliga.

Ca 130 sidor, hårda pärmar, format 145 x 210 mm.
ISBN 978-91-9819131-8.

Boken har fått stöd av Statens kulturråd. Läs mer om boken här. Kommer ut hösten 2024.